Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 靼ĐÁT
Hán

ĐÁT- Số nét: 14 - Bộ: CÁCH 革

ONタン, タチ, タツ
KUN靼す なめす
  なめしがわ
  • "Thát Dát" 韃靼 một bộ lạc ở phía bắc nước Tàu, tức xứ Mông Cổ 蒙古 bây giờ.