Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 鞨HẠT
Hán

HẠT- Số nét: 18 - Bộ: CÁCH 革

ONカツ, ガチ, セツ, ゼチ
KUN かわぐつ
  • "Hạt Mạt" 鞨靺 tên một bộ lạc của giống Phiên nay thuộc tỉnh Cát Lâm.