Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 靺MẠT
Hán

MẠT- Số nét: 14 - Bộ: CÁCH 革

ONマツ, バツ
  • "Hạt Mạt" 鞨靺 tên một bộ lạc của giống Phiên nay thuộc tỉnh Cát Lâm.