Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 韃THÁT
Hán

THÁT- Số nét: 22 - Bộ: CÁCH 革

ONダツ, タツ
KUN だっ
  • "Thát Dát" 韃靼 một bộ lạc ở phía bắc nước Tàu, tức xứ Mông Cổ 蒙古 bây giờ.