Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 韆THIÊN
Hán

THIÊN- Số nét: 24 - Bộ: CÁCH 革

ONセン
  • "Thu thiên" 鞦韆 cây đu, là một trò chơi đánh đu của Hán Vũ Đế 漢武帝. Nguyên tên gọi là "thiên thu" 千秋 là lời chúc thọ của vua, và nói trẹo đi mới gọi là 秋千 đời sau lại gọi lầm là 鞦韆.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THU THIÊN xích đu; cái xích đu