Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 鞭TIÊN
Hán

TIÊN- Số nét: 18 - Bộ: CÁCH 革

ONベン, ヘン
KUN むち
  むちうつ
  • Hình roi. Một thứ dùng trong hình pháp để đánh người.
  • Cái roi trun, cái roi đánh ngựa.
  • Một thứ đồ binh rèn bằng sắt gọi là "thiết tiên" 鐵鞭.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
TIÊN roi
馬の MÃ TIÊN roi ngựa
革の CÁCH TIÊN roi da