Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 鞅ƯỞNG
Hán

ƯỞNG- Số nét: 14 - Bộ: CÁCH 革

ONオウ, ヨウ
KUN むながい
  • Cái cổ dề, cái vòng da quàng cổ ngựa.
  • "Ưởng chưởng" 鞅掌 nhọc nhằn.