Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 韈VẠT,MIỆT
Hán

VẠT,MIỆT- Số nét: 23 - Bộ: CÁCH 革

ONベツ, モチ, バツ, マチ
KUN くつした
  たび
  • Cũng như chữ "vạt" 襪, ta quen đọc là chữ "miệt".