Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 幢CHÀNG
Hán

CHÀNG- Số nét: 15 - Bộ: CÂN 巾

ONトウ
KUN はた
  • Cái chàng, một thứ cờ dùng làm nghi vệ. Nhà Phật viết kinh vào cờ ấy gọi là kinh chàng 經幢, khắc vào cột đá gọi là thạch chàng 石幢.