Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 帷DUY
Hán

DUY- Số nét: 11 - Bộ: CÂN 巾

ON
KUN とばり
  • Cái màn che, dùng vải hay lụa khâu thành ừng bức che cho kín bề trong gọi là duy. Không biết trị nhà gọi là duy bạ bất tu 帷簿不修 là bởi nghĩa đó.