Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 幌HOẢNG
Hán

HOẢNG- Số nét: 13 - Bộ: CÂN 巾

ONコウ
KUN ほろ
  とばり
  • Màn dũng.
  • Tục gọi cái cờ bài rượu là hoảng tử 幌子.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
(布の) HOẢNG BỐ giẻ
HOẢNG mui
車の XA HOẢNG mui xe