Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 帑NÔ,THẢNG
Hán

NÔ,THẢNG- Số nét: 08 - Bộ: CÂN 巾

ONトウ, ド
KUN かねぐら
  • Vợ con, cũng như chữ nô 拏.
  • Một âm là thảng. Kho để của.