Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 幗QUẮC
Hán

QUẮC- Số nét: 14 - Bộ: CÂN 巾

ONカク
  • Một thứ để trang sức đầu đàn bà, cho nên gọi con gái là cân quắc 巾幗.