Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 幃VI
Hán

VI- Số nét: 13 - Bộ: CÂN 巾

ONイ, キ
KUN とばり
  • Cái trướng đơn. Phòng vi 房幃 nói chỗ kín trong buồng the.
  • Cái túi thơm.