Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 幟XÍ
Hán

XÍ- Số nét: 15 - Bộ: CÂN 巾

ON
KUN のぼり
  • Cờ hiệu.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
Lá cờ; biểu ngữ
KỲ XÍ cờ xí; cờ
五月 NGŨ NGUYỆT XÍ Cờ bằng giấy hình cá chép trong ngày lễ trẻ em (5; 5)