Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 艟ĐỒNG
Hán

ĐỒNG- Số nét: 18 - Bộ: CHU 舟

ONドウ, ショウ, トウ
KUN いくさぶね
  • "Mông đồng" 艨艟 thuyền trận, tàu chiến.