Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 航HÀNG
Hán

HÀNG- Số nét: 10 - Bộ: CHU 舟

ONコウ
KUN わたる
  • Thuyền, hai chiếc thuyền cùng sang gọi là "hàng".
  • Vượt qua. Như "hàng hải" 航海 vượt bể, "hàng lộ" 航路 đường nước, v.v.
  • Ken thuyền làm cầu nổi sang sông.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
HÀNG HÀNH,HÀNG tuần biển; lái tàu; đi tàu
空書簡 HÀNG KHÔNG,KHỐNG THƯ GIẢN thư máy bay
HÀNG KHÔNG,KHỐNG hàng không
続距離 HÀNG TỤC CỰ LY Phạm vi tuần tra
空局 HÀNG KHÔNG,KHỐNG CỤC,CUỘC Hãng hàng không dân dụng; Cục hàng không
海設備 HÀNG HẢI THIẾT BỊ thiết bị hàng hải
空隊 HÀNG KHÔNG,KHỐNG ĐỘI phi hành đoàn; đội bay
空宇宙産業 HÀNG KHÔNG,KHỐNG VŨ TRỤ SẢN NGHIỆP công nghiệp hàng không vũ trụ; ngành hàng không vũ trụ
海術 HÀNG HẢI THUẬT thuật đi biển
空郵便 HÀNG KHÔNG,KHỐNG BƯU TIỆN Thư máy bay; vận chuyển hàng không; gửi bằng đường hàng không
空宇宙技術研究所 HÀNG KHÔNG,KHỐNG VŨ TRỤ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU SỞ viện nghiên cứu kỹ thuật hàng không vũ trụ; viện nghiên cứu kỹ thuật
海日誌 HÀNG HẢI NHẬT CHÍ nhật ký hàng hải; nhật ký đi biển
空運送状 HÀNG KHÔNG,KHỐNG VẬN TỐNG TRẠNG vận đơn hàng không
空宇宙工業 HÀNG KHÔNG,KHỐNG VŨ TRỤ CÔNG NGHIỆP công nghiệp hàng không vũ trụ; ngành hàng không vũ trụ
海大学 HÀNG HẢI ĐẠI HỌC trường đại học hàng hải
空運送保険 HÀNG KHÔNG,KHỐNG VẬN TỐNG BẢO HIỂM bảo hiểm hàng không
空学 HÀNG KHÔNG,KHỐNG HỌC Hàng không học
海保険 HÀNG HẢI BẢO HIỂM bảo hiểm chuyến
空輸送業活動団体 HÀNG KHÔNG,KHỐNG THÂU TỐNG NGHIỆP HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ Nhóm Vận tải hàng không
空券 HÀNG KHÔNG,KHỐNG KHOÁN vé máy bay
海する HÀNG HẢI đi biển; đi (thuyền)
空輸送 HÀNG KHÔNG,KHỐNG THÂU TỐNG chuyên chở đường hàng không
空出荷通知書 HÀNG KHÔNG,KHỐNG XUẤT HÀ THÔNG TRI THƯ vận đơn hàng không
HÀNG HẢI chuyến đi bằng tàu thủy;hàng hải
空路 HÀNG KHÔNG,KHỐNG LỘ đường hàng không;tuyến hàng không; không lộ; đường bay
空写真 HÀNG KHÔNG,KHỐNG TẢ CHÂN ảnh trên không; ảnh chụp từ trên không
空貨物証券 HÀNG KHÔNG,KHỐNG HÓA VẬT CHỨNG KHOÁN vận đơn hàng không
空優勢 HÀNG KHÔNG,KHỐNG ƯU THẾ ưu thế hàng không
空貨物引換証 HÀNG KHÔNG,KHỐNG HÓA VẬT DẪN HOÁN CHỨNG vận đơn hàng không
空保険 HÀNG KHÔNG,KHỐNG BẢO HIỂM bảo hiểm đường hàng không
空貨物 HÀNG KHÔNG,KHỐNG HÓA VẬT hàng đường hàng không
空便 HÀNG KHÔNG,KHỐNG TIỆN thư máy bay
空管理 HÀNG KHÔNG,KHỐNG QUẢN LÝ quản lý hàng không
空会社 HÀNG KHÔNG,KHỐNG HỘI XÃ công ty hàng không;hãng hàng không
路変更条項(用船) HÀNG LỘ BIẾN CANH ĐIỀU HẠNG DỤNG THUYỀN điều khoản chệch đường (thuê tàu)
空病 HÀNG KHÔNG,KHỐNG BỆNH,BỊNH bệnh say máy bay; say máy bay
空交通管制部 HÀNG KHÔNG,KHỐNG GIAO THÔNG QUẢN CHẾ BỘ Trung tâm Kiểm soát Giao thông hàng không
路変更 HÀNG LỘ BIẾN CANH chệch đường;đổi hành trình
空母艦 HÀNG KHÔNG,KHỐNG MẪU HẠM hàng không mẫu hạm
空交通管制 HÀNG KHÔNG,KHỐNG GIAO THÔNG QUẢN CHẾ sự quản lý giao thông hàng không; điều khiển giao thông đường không; kiểm soát giao thông hàng không
HÀNG LỘ đường đi (trên không, trên biển)
空機 HÀNG KHÔNG,KHỐNG CƠ,KY máy bay
空コンテナー HÀNG KHÔNG,KHỐNG công-ten -nơ đường hàng không
貨物 PHỤC HÀNG HÓA VẬT hàng chở vào;hàng trở lại
用船契約書 PHỤC HÀNG DỤNG THUYỀN KHẾ,KHIẾT ƯỚC THƯ hợp đồng thuê tàu chuyến khứ hồi
PHỤC HÀNG chuyến về
QUY HÀNG chuyến về
する TUẦN HÀNG đi tuần tiễu; đi du ngoạn
TUẦN HÀNG đi tuần tiễu; đi du ngoạn
海用船契約 ĐỊNH HÀNG HẢI DỤNG THUYỀN KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng thuê tàu chuyến
的包装 NẠI HÀNG ĐÍCH BAO TRANG bao bì đường biển;bao bì hàng hải
証明書 KHAM HÀNG CHỨNG MINH THƯ giấy chứng nhận khả năng đi biển
包装 NẠI HÀNG BAO TRANG bao bì đường biển;bao bì hàng hải
NAM HÀNG Đi thuyền về phía nam
NẠN,NAN HÀNG sự vượt biển khó khăn; chuyến đi biển khó khăn
ĐỘ HÀNG việc đi du lịch xa bằng đường biển
する XUẤT HÀNG rời bến
面責条項(保険、用船) KHIẾM HÀNG DIỆN TRÁCH ĐIỀU HẠNG BẢO HIỂM DỤNG THUYỀN điều khoản đứt đoạn (bảo hiểm, thuê tàu)
NỘI HÀNG Đường cảng trong nước
NHẬT HÀNG CƠ,KY Máy bay của hãng hàng không Nhật Bản
NHẬT HÀNG Hãng hàng không Nhật Bản
外国 NGOẠI QUỐC HÀNG LỘ tuyến quốc tế
国内 QUỐC NỘI HÀNG HẢI chạy tàu đường sông
英国 ANH QUỐC HÀNG KHÔNG,KHỐNG Hãng hàng không Anh quốc
日本 NHẬT BẢN HÀNG KHÔNG,KHỐNG Hãng hàng không Nhật Bản
特殊潜 ĐẶC THÙ TIỀM HÀNG ĐĨNH tàu ngầm chuyên dụng
ベトナム HÀNG KHÔNG,KHỐNG hàng không Việt Nam
アメリカ空宇宙局 HÀNG KHÔNG,KHỐNG VŨ TRỤ CỤC,CUỘC Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ; Cục hàng không vũ trụ Hoa Kỳ; NASA
不定期船の BẤT ĐỊNH KỲ THUYỀN HÀNG HẢI chạy tàu rông