Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 艪LỖ
Hán

LỖ- Số nét: 21 - Bộ: CHU 舟

ON
KUN やぐら
  かい


Từ hánÂm hán việtNghĩa
LỖ mái chèo