Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 艫LÔ
Hán

LÔ- Số nét: 22 - Bộ: CHU 舟

ON
KUN とも
  へさき
  • Dằng đuôi thuyền gọi là "trục" 舳, đằng đầu thuyền gọi là "lô" 艫. Như "trục lô thiên lý" 舳艫千里 đầu cuối cùng liền nối với nhau, tả sự nhiều thuyền san sát với nhau.