Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 尨MANG,MÔNG
Hán

MANG,MÔNG- Số nét: 07 - Bộ: CHỦ 、

ONボウ
KUN むくいぬ
  • Chó xồm.
  • Lẫn lộn.
  • Một âm là "mông". "Mông nhung" 尨茸 rối rít.