Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 艨MÔNG
Hán

MÔNG- Số nét: 19 - Bộ: CHU 舟

ONモウ, ボウ
KUN いくさぶね
  • "Mông đồng" 艨艟 thuyền trận, tàu chiến.