Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 艤NGHĨ
Hán

NGHĨ- Số nét: 19 - Bộ: CHU 舟

ON
KUN ふなよそおい
  • Thuyền ghé vào bờ, đậu thuyền.