Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 艘TAO,SƯU
Hán

TAO,SƯU- Số nét: 16 - Bộ: CHU 舟

ONショウ, シュウ, ソウ
KUN ふね
  • Chiếc thuyền. Ta quen đọc là chữ "sưu".