Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 舳TRỤC
Hán

TRỤC- Số nét: 11 - Bộ: CHU 舟

ONジク, チク, チュウ
KUN
  へさき
  とも
  • Dằng đuôi thuyền gọi là "trục" 舳, đằng đầu thuyền gọi là "lô" 艫. Như "trục lô thiên lý" 舳艫千里 đầu cuối cùng liền nối với nhau, tả sự nhiều thuyền san sát với nhau.