Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 叢TÙNG
Hán

TÙNG- Số nét: 18 - Bộ: CHỦ 、

ONソウ, ス
KUN くさむら
  叢がる むらがる
  むら
  • Hợp. Sưu tập số nhiều để vào một chỗ gọi là "tùng". Như "tùng thư" 叢書, "tùng báo" 叢報 tích góp nhiều sách báo làm một bộ, một loại.
  • Bui râm, như "tùng lâm" 叢林 rừng râm, cây mọc từng bui gọi là "tùng". Bây giờ gọi chùa là "tùng lâm" 叢林 vì xưa Phật tổ thuyết pháp thường ở các nơi rừng rậm vắng vẻ sạch sẽ, cho tăng chúng tiện chỗ tu hành vậy.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
MỘC TÙNG Bụi cây