Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 艢TƯỜNG
Hán

TƯỜNG- Số nét: 19 - Bộ: CHU 舟

ONロ, ショウ, ゾウ
KUN とも
  ほばしら