Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 弔ĐIỂU,ĐÍCH
Hán

ĐIỂU,ĐÍCH- Số nét: 04 - Bộ: CỔN 丨

ONチョウ
KUN弔う とむらう
  弔う とぶらう
  • Viếng thăm, đến viếng người chết và hỏi thăm những sự không may của những người thân thích của kẻ chết gọi là "điếu".
  • Thương xót, như "hiệu thiên bất điếu" 昊天不弔 trời cả chẳng thương.
  • Treo ngược, như "thượng điếu" 上弔 treo giốc ngược.
  • Diếu, một nghìn đồng tiền gọi là một điếu, cũng như ta nói là một quan vậy.
  • Xách lấy, cất lấy.
  • Một âm là "đích". Dến.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐIỂU,ĐÍCH KỲ cờ rủ; cờ tang
ĐIỂU,ĐÍCH thương tiếc (người đã mất)
ĐIỂU,ĐÍCH VẤN lời chia buồn
問する ĐIỂU,ĐÍCH VẤN viếng
問客 ĐIỂU,ĐÍCH VẤN KHÁCH người gọi điện chia buồn
ĐIỂU,ĐÍCH KHÁCH khách phúng điếu
ĐIỂU,ĐÍCH KHÁCH khách phúng điếu
ĐIỂU,ĐÍCH Ý sự than khóc; sự đồng cảm
ĐIỂU,ĐÍCH ÚY Lời chia buồn; sự đồng cảm
慰金 ĐIỂU,ĐÍCH ÚY KIM tiền chia buồn
ĐIỂU,ĐÍCH VĂN điếu văn
ĐIỂU,ĐÍCH CA điếu ca
ĐIỂU,ĐÍCH PHÁO pháo bắn trong tang lễ
ĐIỂU,ĐÍCH TẾ Lễ truy điệu
祭料 ĐIỂU,ĐÍCH TẾ LIỆU tiền phúng điếu; đồ phúng điếu
ĐIỂU,ĐÍCH TỪ lời chia buồn
ĐIỂU,ĐÍCH TỪ điếu văn
ĐIỂU,ĐÍCH SÚNG loạt súng bắn trong tang lễ; loạt súng chào vĩnh biệt
ĐIỂU,ĐÍCH CHUNG chuông lễ tang
ĐIỂU,ĐÍCH ĐIỆN điện chia buồn
TRUY ĐIỂU,ĐÍCH sự thương tiếc; sự tiếc thương
KHÁNH ĐIỂU,ĐÍCH hiếu hỷ; dịp hiếu hỉ; sự chúc mừng và sự chia buồn