Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 斗ĐAU
Hán

ĐAU- Số nét: 04 - Bộ: ĐẤU 斗

ONト, トウ
KUN ます
  とます
  • Cái đấu.
  • Cái chén vại, phàm đồ gì giống như cái đấu đều gọi là "đẩu" cả.
  • Bé nhỏ, như "đẩu thành" 斗城 cái thành nhỏ.
  • Sao đẩu, như "nam đẩu" 南斗 sao nam đẩu, "bắc đẩu" 北斗 sao bắc đẩu, v.v.
  • Cao trội lên, chót vót.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ĐAU TỬU thùng rượu sake; rất nhiều rượu sake
ĐAU to; đấu
UẤT,ÚY ĐAU ĐẠI túi để quà
UẤT,ÚY ĐAU CHỈ giấy gói quà
LẬU ĐAU phễu
NAM ĐAU Chòm sao Nam Đẩu
BẮC ĐAU TINH bảy ngôi sao ở phía bắc; Đại Hùng Tinh; chòm Đại Hùng Tinh;sao bắc đẩu
七星 BẮC ĐAU THẤT TINH bắc đẩu;bảy ngôi sao ở phía bắc; Đại Hùng Tinh; chòm Đại Hùng Tinh
NHẤT ĐAU một đấu