Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 手THỦ
Hán

THỦ- Số nét: 04 - Bộ: THỦ 手

ONシュ, ズ
KUN
  て-
  -て
  た-
  • Tay.
  • Làm. Như hạ thủ 下手 bắt tay làm, nhập thủ 入手 bắt tay vào, đắc thủ 得手 làm được việc, v.v.
  • Tài, làm nghề gì giỏi về nghề ấy gọi là thủ. Như quốc thủ 國手 tay có tài trị nước, năng thủ 能手 tay giỏi, v.v.
  • Tự tay làm ra. Như thủ thư 手書 chính tờ tay viết, thủ nhận 手刃 chính tay đâm, v.v.
  • Cầm.
1 | 2 | 3 | 4 | 5


Từ hánÂm hán việtNghĩa
THỦ KÍNH gương tay
触り THỦ XÚC sự chạm; sự sờ
織り THỦ CHỨC dệt tay;sự dệt tay
THỦ CHỈ bức thơ;bức thư;phong thơ;phong thư;thơ từ;thư;thư từ
THỦ DŨNG Cái xô; cái thùng
数料込みCIF条件 THỦ SỐ LIỆU VÀO ĐIỀU KIỆN điều kiện CiF cộng hoa hồng
描き THỦ MIÊU sự vẽ tay; vẽ tay
押し THỦ ÁP sự đẩy bằng tay
THỦ ĐƯƠNG sự chữa bệnh; trị bệnh; chữa trị;sự chuẩn bị;sự lùng sục (cảnh sát);thù lao;tiền cho thêm;tiền phụ cấp;tiền trợ cấp;trợ cấp
THỦ PHẨM trò chơi; ảo thuật;trò ma; trò quỷ; ma quỷ; ảo thuật
伝い THỦ TRUYỀN THỦ Người giúp đỡ; trợ lý
を拭く THỦ THỨC lau tay
のひら THỦ gan bàn tay; lòng bàn tay
THỦ OA cái chảo; chảo
THỦ CHẾ làm bằng tay
THỦ CHỨC sự dệt tay
THỦ TRỬU chổi cầm tay
柄顔 THỦ BINH NHAN khuôn mặt hân hoan; khuôn mặt chiến thắng
数料貿易 THỦ SỐ LIỆU MẬU DỊ,DỊCH bán ăn hoa hồng
控え THỦ KHỐNG sự đề phòng trước; hạn chế;sự ghi chép; sự ghi lại; sự lưu lại;thái độ thận trọng
打ち THỦ ĐẢ sự giết chết bằng tay không;việc làm sợi mỳ bằng tay
引書 THỦ DẪN THƯ Sách tra cứu; tài liệu; hướng dẫn
古摺る THỦ CỔ TRIỆP,LẠP khó làm; khó xử
伝い THỦ TRUYỀN người giúp đỡ;sự giúp đỡ; sự hỗ trợ
を引き抜く THỦ DẪN BẠT rút tay ra
のたこ THỦ chai tay
THỦ ĐĨNH xích tay; còng tay
THỦ ĐẠI bít tất tay;găng tay; bao tay;tất tay
編み THỦ BIÊN sự đan bằng tay; đan tay
短い THỦ ĐOẢN Ngắn; ngắn gọn
THỦ BINH thành tích; công
数料貿易 THỦ SỐ LIỆU MẬU DỊ,DỊCH buôn bán ăn hoa hồng
探りする THỦ THÁM sờ soạng; dò dẫm; mò mẫm
応え THỦ ỨNG cảm giác ở tay;phản ứng của đối phương
引きする THỦ DẪN dẫn
取り利 THỦ THỦ LỢI tiền lương nhận được sau khi trừ tất cả các khoản
付け金 THỦ PHÓ KIM tiền ký quỹ; tiền đặt cọc
を広げる THỦ QUẢNG xoè tay
に余る課題 THỦ DƯ KHÓA ĐỀ nhiệm vụ ngoài sức mình
THỦ CÂU móc; cái móc
術室 THỦ THUẬT THẤT phòng mổ
THỦ CƯƠNG dây cương
真似 THỦ CHÂN TỰ ra hiệu bằng tay;sự ra hiệu bằng tay
THỦ GIA cái xích tay; cái còng tay; cái khóa tay
数料契約 THỦ SỐ LIỆU KHẾ,KHIẾT ƯỚC hợp đồng hoa hồng
探り THỦ THÁM sự dò dẫm; sự mò mẫm
形振り出し通知書 THỦ HÌNH CHẤN,CHÂN XUẤT THÔNG TRI THƯ giấy báo hối phiếu
引き THỦ DẪN sự giới thiệu;sự hướng dẫn; sự phụ đạo;sự nhập môn; sự chỉ dẫn
助け THỦ TRỢ sự giúp đỡ
付け THỦ PHÓ tiền ký quỹ; tiền đặt cọc
を変え品を変え THỦ BIẾN PHẨM BIẾN bằng mọi cách có thể
にかくす THỦ bụm
THỦ KIM khoản tiền đặt
術台 THỦ THUẬT ĐÀI bàn phẫu thuật
続する THỦ TỤC làm thủ tục
相を見る THỦ TƯƠNG,TƯỚNG KIẾN coi chỉ tay
THỦ CHẨM,CHẤM sự gối đầu tay
数料代理業者 THỦ SỐ LIỆU ĐẠI LÝ NGHIỆP GIẢ hãng đại lý hoa hồng
掛かり THỦ QUẢI đầu mối;sự tóm lấy; sự cầm
形割引 THỦ HÌNH CÁT DẪN Chiết khấu một hóa đơn
THỦ DẪN sự giới thiệu;sự hướng dẫn; sự phụ đạo;sự nhập môn; sự chỉ dẫn
THỦ TIỀN bản lĩnh;lễ nghi trà đạo nhật bản;mình tôi;phía trước mặt; phía này; đối diện;thể diện; sĩ diện
仕舞い THỦ SĨ,SỸ VŨ Rút sạch tiền khỏi tài khoản
を出す THỦ XUẤT ra tay
で口をかくす THỦ KHẨU bụm miệng
THỦ THỦ cổ tay
配り THỦ PHỐI sự sắp đặt; sự chuẩn bị
術する THỦ THUẬT giải phẫu;mổ;mổ xẻ
続き費用 THỦ TỤC PHÍ DỤNG phí thủ tục
渡す THỦ ĐỘ đưa;trao tận tay
THỦ TRÁT lá bài
数料代理店 THỦ SỐ LIỆU ĐẠI LÝ ĐIẾM đại lý hoa hồng
振り THỦ CHẤN,CHÂN điệu bộ tay
形保障 THỦ HÌNH BẢO CHƯƠNG đảm bảo hối phiếu
THỦ TRƯƠNG,TRƯỚNG quyển sổ;quyển vở;sổ;sổ tay
刷り THỦ LOÁT In bằng tay
仕事 THỦ SĨ,SỸ SỰ Công việc thủ công; việc làm bằng tay
を休める THỦ HƯU dừng tay;nghỉ tay
ずから THỦ tự tay
風琴 THỦ PHONG CẦM đàn xếp; đàn ăccoc
配する THỦ PHỐI sắp xếp; chuẩn bị; truy lùng
術か THỦ THUẬT khoa phẫu thuật
続きをとる THỦ TỤC làm thủ tục
渡し譲渡 THỦ ĐỘ NHƯỢNG ĐỘ chuyển nhượng trao tay
本になる THỦ BẢN làm kiểu
数料 THỦ SỐ LIỆU chi phí;hoa hồng;lệ phí;tiền dịch vụ;tiền hoa hồng;tiền lệ phí;tiền thủ tục
持ち現金 THỦ TRÌ HIỆN KIM tiền mặt có sẵn
形仲買人 THỦ HÌNH TRỌNG MÃI NHÂN môi giới thương phiếu
THỦ THIẾP Sổ tay
分けする THỦ PHÂN phân công; chia công việc
不足 THỦ BẤT TÚC sự thiếu nhân lực
を休めずに THỦ HƯU luôn tay
すり THỦ tay vịn
THỦ CẢNH Cổ tay
THỦ PHỐI sự chuẩn bị; sự sắp xếp; sự bố trí; sắp xếp; chuẩn bị
THỦ THUẬT mổ; sự phẫu thuật;sự mổ; việc phẫu thuật;thủ thuật
続きをする THỦ TỤC làm giấy
渡し THỦ ĐỘ sự giao tận tay
本となる THỦ BẢN làm mẫu
THỦ SỐ phiền phức;tốn công; tốn sức
1 | 2 | 3 | 4 | 5