Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 骭CÁN
Hán

CÁN- Số nét: 13 - Bộ: CỐT 骨

ONカン
KUN はぎ
  • Xương đùi.