Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 骰ĐẦU
Hán

ĐẦU- Số nét: 14 - Bộ: CỐT 骨

ONトウ
KUN さい
  • "Dầu tử" 骰子 con xúc xắc.