Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 弸BẰNG
Hán

BẰNG- Số nét: 11 - Bộ: CUNG 弓

ONホウ
  • (Tính) Dáng cây cung cứng mạnh.
  • (Động) Tràn đầy, sung mãn.