Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 彎LOAN
Hán

LOAN- Số nét: 22 - Bộ: CUNG 弓

ONワン
KUN彎く ひく
  • Cong, ngoằn ngoèo.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
曲する LOAN KHÚC vênh