Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 舁DƯ
Hán

DƯ- Số nét: 09 - Bộ: CỮU 臼

ON
KUN舁く かく
  • Công kênh, khiêng.