Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 兒NHI,NGHÊ
Hán

NHI,NGHÊ- Số nét: 08 - Bộ: CỮU 臼

ONジ, ニ, ゲイ
KUN
  ちご
  • Trẻ con. Trẻ giai gọi là nhi 兒, trẻ gái gọi là anh 嬰.
  • Con. Con đối với cha mẹ tự xưng là nhi 兒.
  • Nhời nói giúp câu, tục ngữ hay dùng. Như hoa nhi 花兒 cái hoa.
  • Một âm mà nghê. Họ Nghê. Nhà Hán có tên Nghê Khoan 兒寬.