Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 奐HOÁN
Hán

HOÁN- Số nét: 09 - Bộ: ĐẠI 大

ONカン
KUN奐らか あきらか
  • Bạn hoán 伴奐 ung dung tự đắc.
  • Rực rỡ, tả cái dáng văn vẻ rực rỡ.
  • Thịnh.