Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 夸KHOA,KHỎA
Hán

KHOA,KHỎA- Số nét: 06 - Bộ: ĐẠI 大

ONコ, カ
KUN夸る ほごる
  • Nói viển vông.
  • Một âm là khỏa. Tự khoe mình.
  • Tốt đẹp.