Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 奎KHUÊ
Hán

KHUÊ- Số nét: 09 - Bộ: ĐẠI 大

ONケイ, キ
  • Sao khuê, một ngôi sao trong nhị thập bát tú. Nhà thiên văn ngày xưa cho sao khuê chủ về sự văn hoá, cho nên nói về văn vận hay dùng chữ khuê.