Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 奈NẠI
Hán

NẠI- Số nét: 08 - Bộ: ĐẠI 大

ONナ, ナイ, ダイ
KUN いかん
  からなし
  • Nại hà 奈何 nài sao.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
落の底 NẠI LẠC ĐỂ Vực thẳm
NẠI LẠC Tận cùng; đáy; địa ngục
良県 NẠI LƯƠNG HUYỆN Tỉnh Nara
良漬け NẠI LƯƠNG TÝ dưa muối được ngâm bằng bã rượu
良漬 NẠI LƯƠNG TÝ dưa muối được ngâm bằng bã rượu
良時代 NẠI LƯƠNG THỜI ĐẠI Thời Nara