Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 奘TRANG
Hán

TRANG- Số nét: 10 - Bộ: ĐẠI 大

ONジョウ, ソウ
KUN さかん
  • To lớn.
  • Tên người, đời Dường có ngài Huyền-trang pháp sư.