Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 奨TƯỞNG
Hán

TƯỞNG- Số nét: 13 - Bộ: ĐẠI 大

ONショウ, ソウ
KUN奨める すすめる
  まさし
  • Tưởng thưởng


Từ hánÂm hán việtNghĩa
励金 TƯỞNG LỆ KIM tiền khích lệ
TƯỞNG LỆ sự động viên; sự khích lệ; sự khuyến khích
学金 TƯỞNG HỌC KIM học bổng
学生 TƯỞNG HỌC SINH sinh viên có học bổng
学する TƯỞNG HỌC khuyến học
KHUYẾN TƯỞNG sự khuyến khích; khuyến khích
TƯỞNG sự giới thiệu; sự tiến cử
SUY,THÔI TƯỞNG sự tán dương; sự ca ngợi; sự tiến cử; sự giới thiệu; giới thiệu; tiến cử
輸出励制 THÂU XUẤT TƯỞNG LỆ CHẾ chế độ khuyến khích suất khẩu
善行をめる THIỆN HÀNH,HÀNG TƯỞNG khuyến thiện