Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 奨TƯỞNG
Hán

TƯỞNG- Số nét: 13 - Bộ: ĐẠI 大

ONショウ, ソウ
KUN奨める すすめる
  まさし
  • Tưởng thưởng


Từ hánÂm hán việtNghĩa
学金 TƯỞNG HỌC KIM học bổng
学生 TƯỞNG HỌC SINH sinh viên có học bổng
学する TƯỞNG HỌC khuyến học
励金 TƯỞNG LỆ KIM tiền khích lệ
TƯỞNG LỆ sự động viên; sự khích lệ; sự khuyến khích
SUY,THÔI TƯỞNG sự tán dương; sự ca ngợi; sự tiến cử; sự giới thiệu; giới thiệu; tiến cử
KHUYẾN TƯỞNG sự khuyến khích; khuyến khích
TƯỞNG sự giới thiệu; sự tiến cử
輸出励制 THÂU XUẤT TƯỞNG LỆ CHẾ chế độ khuyến khích suất khẩu
善行をめる THIỆN HÀNH,HÀNG TƯỞNG khuyến thiện