Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 廼NÃI
Hán

NÃI- Số nét: 09 - Bộ: DẪN 廴

ONナイ, ダイ, ノ, アイ
KUN廼ち すなわち
  なんじ
  • Tục dùng như chữ "nãi" 迺 hay chữ "nãi" 乃.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
ばす NÃI cù nhầy