Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 剴CAI,CÁI
Hán

CAI,CÁI- Số nét: 12 - Bộ: ĐAO 刀

ONガイ, カイ
  • Thiết. Như cai thiết 剴切 đích đáng, nói đúng sự đúng lý lắm. Một âm là cái.