Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 剄HĨNH
Hán

HĨNH- Số nét: 09 - Bộ: ĐAO 刀

ONケイ
KUN剄る くびきる
  • Lấy dao cắt cổ.