Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 刳KHÔ
Hán

KHÔ- Số nét: 08 - Bộ: ĐAO 刀

ON
KUN刳る くる
  刳る えぐる
  • Mổ.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
KHÔ CHU,CHÂU Thuyền độc mộc
り盤 TRUNG KHÔ BÀN máy doa
TRUNG KHÔ sự doa