Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 劍KIẾM
Hán

KIẾM- Số nét: 15 - Bộ: ĐAO 刀

ONケン
KUN つるぎ
  • Cái gươm, có phép dùng gươm riêng gọi là kiếm thuật 劍術, thần về gươm, tục gọi là kiếm tiên 劍仙, kiếm hiệp 劍?. Nguyên viết là ?.