Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 剣KIẾM
Hán

KIẾM- Số nét: 10 - Bộ: ĐAO 刀

ONケン
KUN つるぎ
  • Thanh kiếm


Từ hánÂm hán việtNghĩa
KIẾM ĐẠO kiếm đạo
KIẾM THUẬT kiếm thuật
KIẾM PHÁP kiếm pháp
KIẾM KHÁCH kiếm khách
KIẾM KỊCH kiếm kịch; kịch hoặc phim lấy chủ đề về kiếm thuật; kịch hoặc phim về samurai
を抜く KIẾM BẠT rút gươm
KIẾM kiếm
TRƯỜNG,TRƯỢNG KIẾM trường kiếm; thanh gươm dài
THẦN KIẾM thần kiếm
ĐOẢN KIẾM đoản kiếm; dao găm
CHÂN KIẾM đứng đắn
CHÂN KIẾM nghiêm trang; đúng đắn; nghiêm chỉnh;sự nghiêm trang; nghiêm trang; sự đúng đắn; đúng đắn; sự nghiêm chỉnh; nghiêm chỉnh
HOÀI KIẾM dao găm
BẢO KIẾM bảo kiếm
ĐAO KIẾM THƯƠNG cửa hàng bán gươm kiếm
ĐAO KIẾM đao;đao kiếm