Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 剽PHIẾU,PHIỂU
Hán

PHIẾU,PHIỂU- Số nét: 13 - Bộ: ĐAO 刀

ONヒョウ
KUN剽かす おびやかす
  さす
  • Cướp bóc.
  • Nhanh nhẹn.
  • Một âm là phiểu. Ngọn, phiểu bản 剽本 gốc ngọn.


Từ hánÂm hán việtNghĩa
PHIẾU,PHIỂU ĐẠO Kẻ cướp đường