Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 刎VẪN
Hán

VẪN- Số nét: 06 - Bộ: ĐAO 刀

ONフン
KUN刎ねる はねる
  刎ねる くびはねる
  • Dâm cổ. Như tự vẫn 自刎 tự lấy dao đâm vào cổ.