Tìm Kiếm Hán Tự Bộ
Tra Hán Tự
Danh Sách Từ Của 哀AI
Hán

AI- Số nét: 09 - Bộ: ĐẦU 亠

ONアイ
KUN哀れ あわれ
  哀れむ あわれむ
  哀しい かなしい
  • Thương.
  • Không có mẹ gọi là ai. Kẻ để tang mẹ mà còn cha gọi là ai tử [哀子].


Từ hánÂm hán việtNghĩa
AI TÌNH Nỗi buồn
悼の意を表す AI ĐIỆU Ý BIỂU lời chia buồn
悼する AI ĐIỆU phân ưu
AI NGUYỆN Sự thỉnh cầu; lời kêu gọi; lời cầu xin; sự kiến nghị; van xin; cầu khẩn
AI ĐIỆU lời chia buồn
AI ÂM Âm thanh buồn; giọng nói buồn thảm
AI KHỐC Sự đau buồn; sự phiền muộn; sự than khóc
調 AI ĐIỀU giai điệu tang tóc; giai điệu buồn thảm; tang tóc; buồn thảm
AI HIỆU sự than vãn
AI THOẠI câu chuyện buồn; chuyện buồn
AI SỬ Lịch sử bi ai; lịch sử bi tráng
AI THI Thơ buồn
AI THƯƠNG Buồn rầu; sự đau buồn;thương tích
AI TỪ Lời chia buồn
れむ AI thương cảm; thương xót; đồng tình; thông cảm
AI HOAN Nỗi buồn và niềm vui; vui buồn
AI đáng thương; buồn thảm; bi ai
AI CA bài hát buồn; bài hát bi ai; nhạc vàng
楽する AI NHẠC,LẠC thường thức
AI MẪN Sự thương xót; thương xót
AI CẢM Cảnh đoạn trường (mang tính cách bi thương)
AI SẦU đau thương;nỗi sầu muộn; bi ai; nỗi đau; sầu thảm
AI TÍCH Sự đau buồn; sự buồn rầu; tiếc thương; thương tiếc; thương xót
を感じる BI AI CẢM xót thương
BI AI phiền muộn;sự đau thương
KHẢ AI TƯƠNG,TƯỚNG đáng thương; tội; tội nghiệp;sự đáng thương; sự tội nghiệp
喜怒 HỈ,HI NỘ AI NHẠC,LẠC các cảm xúc của con người; cảm xúc; tâm trạng; trạng thái tình cảm; trạng thái cảm xúc